Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach (16.11.2013)

Seminarium zorganizowane w ramach projektu Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie?, poświęcone politykom publicznym w obu krajach na przykładzie polityki oświatowej. Punktem wyjścia dyskusji była budząca wielkie emocje w Czechach kwestia nowej matury.

Seminarium ekspertów 

w ramach projektu

Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie?/Polsko a Česká republika: Proč se neučíš od svého souseda? Nástroje pro využití zkušeností sousední země ve veřejné politice

 

Kraków, 16 listopada 2013 r., Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sala Bobrzyńskiego

 

11.30 Słowo wstępu Artur Wołek, koordynator projektu, Ośrodek Myśli Politycznej

11.40 Wystąpienia wstępne

Niespełnione nadzieje maturalnych reformatorów - Jerzy Lackowski (dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zkouška dospělosti po česku - Petr Naske (Narodowy Instytut Edukacji, Praga)

Nový maturitní model a politika - Maria Pešeková (Gabinet Ministra Szkolnictwa Republiki Czeskiej)

Matura jako sukces... albo o niepotrzebności matury - Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum)

13.00 Dyskusja

Moderowanie: red. Piotr Legutko

Dyskusja tłumaczona symultanicznie

 


Projekt finansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich.

 


Czeski partner przedsięwzięcia: Centrum pro Studium Demokracie a Kultury (Brno)

Additional information