A New Czech Politics? After the parliamentary elections (15.11.2013)

Zorganizowane w ramach projektu Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie? seminarium poświęcone sytuacji politycznej w Czechach po wyborach parlamentarnych 2013 r. i ich wpływowi na ew. zmianę realizacji polityk publicznych w tym kraju i stosunki z Polską. 

Seminar 

within the framework of the project

Polska i Republika Czeska – dlaczego nie uczymy się od siebie? Polsko a Česká republika: Proč se neučíš od svého souseda? Nástroje pro využití zkušeností sousední země ve veřejné politice

Kraków, 15th November 2013, HERBEWO Conference Room, 29 Lubelska St.

 

11.00 Opening speech by Prof. Miłowit Kuniński – President, Centre for Political Thought

11.15 Introduction

Politics and Institutional Imitation. Why don’t we learn from neighbor’s mistakes – Artur Wołek (Akademia Ignatianum, Political Studies Institute – Polish Academy of Sciences)

A New Czech Politics? Why don’t we learn from neighbor’s mistakes – Alexander Tomský

12.00 A New Czech Politics? After the parliamentary elections

- Vlastimil Havlik (Masaryk University, Brno)

- Vit Šimral (Masaryk University, Brno)

- Petr Gongala (Masaryk University, Brno)

13.00 Comments by

- Jarosław Flis (Jagiellonian University)

 Discussion

 


The project financially supported by the Polish Ministry of Foreign Affairs (Department  of Public and Cultural Diplomacy) within the framework of the Polish-Czech Forum.

 


Czeski partner przedsięwzięcia: Centrum pro Studium Demokracie a Kultury (Brno)

Additional information