O stránce

Poláci a Češi se moc neznají. Jazyková příbuznost, společné dějiny nebo slušné obchodní kontakty vytvářejí iluzi toho, že o sobě víme téměř vše, spolupracujeme ale zřídkakdy – vždyť jaké můžeme mít společné zájmy? Tento stereotyp opakují nejen obyčejní Poláci a Češi, ale také značná část politiků, novinářů a expertů zabývajících se mezinárodní politikou. Tvůrci této webové stránky si přesto myslí, že Polsko a Česko mohou mít společné zájmy, jen si musí uvědomit, že mluví společnou řečí. Krize Evropské unie představuje příležitost redefinovat postavení našich zemí v Evropě. Polské a české zájmy v EU mohou mít občas hodně společného, občas mohou být protikladné, ale musíme v evropské politice konečně začít zohledňovat stanovisko sousední země. Domníváme se, že má smysl publikovat polské a české analýzy a názory na politická témata, především v oblasti evropské politiky. A především že stojí za to o nich diskutovat, protože pouze v tomto případě máme příležitost narušit existující stereotypy a kreativněji vymezit skutečné místo Polska a Česka v EU. K tomu by měla sloužit tato stránka.

 


Stránka vznikla v rámci projektu Vytvoření fóra spolupráce polských a českých expertů z občanských institucí pro tvorbu evropské politiky, spolufinancovaného Odborem veřejné a kulturní diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky v rámci výběrového řízení "Polsko-české fórum: podpora rozvoje polsko-českých vztahů - 2012".

Stránka obsahuje též texty vznikle v rámci projektu Politika, společnost a hodnoty v české a polské perspektivě a projektu Společné zájmy Česka a Polska v kontextu polského předsednictví EU podpořenych Česko-polským fórem.  

V roce 2013 OMP a CDK podnikli další společný projekt nazvany "Polsko a Česká republika: Proč se neučíš od svého souseda? Nástroje pro využití zkušeností sousední země ve veřejné politice", ktery byl spolufinancován Odborem veřejné a kulturní diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky v rámci výběrového řízení Polsko-české fórum: podpora rozvoje polsko-českých vztahů. Tato stránka obsahuje též výsledky tohoto projektu. 


 

 

 

Další informace