Religia a wspólnota: wpływ katolicyzmu na życie społeczne i polityczne w Czechach i w Polsce w perspektywie historycznej i politologicznej (9.12.2016)

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rola religii w polskiej i czeskiej tożsamości narodowej”.

 

Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie

i

Centrum pro studium demokracie a kultury w Brnie

 

Religia a wspólnota:

wpływ katolicyzmu na życie społeczne i polityczne w Czechach i w Polsce

w perspektywie historycznej i politologicznej

 

Kraków, 9 grudnia (piątek), Herbewo, Lubelska 29 (VI piętro)

 16.00-17.45 Panel I 

 

Tematy do dyskusji:

ØNacjonalizm a religia: sprzymierzeńcy czy wrogowie? Rola religii w kształtowaniu się tożsamości narodowej

ØRola religii w oporze społecznym wobec nazizmu i komunizmu 

 

Głosy wprowadzające:

§  o. Hieronim Kaczmarek OP (Praga)

§  Michal Pehr (Czeska Akademia Nauk)

§  Mariusz Krzysztofiński (Instytut Pamięci Narodowej)

§  Łucja Marek (Instytut Pamięci Narodowej)

18.00-20.00 Panel II

Tematy do dyskusji:

ØKościół a polityka dzisiaj: wiek post-sekularny?

ØPartie chadeckie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

ØKościół i religia jako kwestia polityczna w UE – perspektywa polska i czeska

 

Głosy wprowadzające:

§  Stanislav Balík (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

§  Alexander Tomsky (publicysta)

§  Agnieszka Czarnecka (Uniwersytet Jagielloński)

§  Paweł Rojek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

§  Artur Wołek (Akademia Ignatianum)

 ***

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rola religii w polskiej i czeskiej tożsamości narodowej”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”). 

 

Additional information