The Crisis of the European Union. Polish and Czech Perspectives (21.09.2012)

Spotkanie polskich i czeskich ekspertów zajmujących się polityką europejską, które było poświęcone drogom wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej, odbyło się w Krakowie, 21 września 2012 r. Teksty będące rozwinięciem tez konferencji znalazły się w książce Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa. Są one także prezentowane na stronie www.forum-pl-cz.com.

THE CRISIS OF THE EUROPEAN UNION

Polish and Czech Perspectives

21.09.2012

Chairman of the conference: dr. Artur Wołek

Session I. The struggle against the political and financial EU crisis
Speakers:
dr. Petr Mach
Marek Magierowski
prof. Aleksander Surdej
dr. Paweł Ukielski

- What do we learn about EU’s formal and informal decision-making mechanisms when we analyze its fight against the crisis?
- What are the results of the coordination of the struggle against the financial crisis on the international level?
- Are the political interests of the individual EU member states prevailing over the economic dimension of the fight against the crisis?
- Will the actual financial crisis bring a limitation of government’s role in economy or will it increase the state control of the economy? How these tendencies influence the EU legislation and policies of the individual EU states? 
- Does anyone in EU know how to bring together the necessity of economic reforms (the reduction of expenditure and the increase of competitiveness vis-à-vis non-European operators) and the social costs of the required changes?
- What and whose interests will be decisive in the new EU budget negotiations? Who will be the winners and losers of this process?

Session II. The Future of EU
Speakers:
dr. Piotr Bajda
prof. Vít Hloušek
dr. Petra Kuchyňková
Łukasz Warzecha
dr. Przemysław Żurawski vel Grajewski
- What model of European integration and the EU evolution will be dominant in the coming years? What can its implementation cause concerning the effectiveness – political and economic – of the Union, the role of the national states, and so on?
- What division of authority between nation states and the EU institutions? 
- What should be done about the social legitimization of European institutions? How to answer to the problem of deficiency of democracy in the non-elective EU bodies and the democratic control of the individual EU member states policies on the national and EU level concerning the legislation and political decisions of the EU?
- Is an idea of strengthening the EU’s role in the international affairs realistic under the current circumstances? Can the attempts to achieve this goal weaken the position of national states?
- Should we seriously think of the scenario that EU will collapse? What would be the costs and the benefits of such situation, analyzed from Polish and Czech perspective?

Session III. Euroscepticism and the evolution of the EU
Speakers:
dr. Marek A. Cichocki
dr. Vlastimil Havlík
dr. Petr Kaniok
- What are the key-features of euroscepticism? How to define it taking into consideration that it has so varied intellectual, political and cultural roots in different countries? What typology would be best to describe it?
- In what way does the current EU crisis change the position of eurosceptics in European politics? What is their role in the domestic policy in different European countries – first of all in Czech Republic and Poland?
- Do the eurosceptics really know how to solve the European economic and political problems? What do they know and understand better than the euro-enthusiasts?
- How can the eurosceptics stop the deepening of the European integration? What is their alternative for this process? Is their approach realistic or idealistic one?


Prelegenci:


dr Piotr Bajda - politolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

dr Marek Cichocki - dyrektor w Centrum Europejskim Natolin i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Vlastimil Havlík – politolog z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, badacz eurosceptycyzmu i europeizacji.

prof. Vít Hloušek – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

dr Petr Kaniok – politolog z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, uczestnik licznych projektów badawczych poświęconych m.in. czeskiemu przewodnictwu w Radzie UE i euro-sceptycyzmowi, redaktor głównego pisma politologicznego w Czechach „Politologický Časopis”.

dr Petra Kuchyňková – analityczka w Centrum pro Studium Demokracie a Kultury (Brno), współautorka kompleksowego monitoringu legislacji europejskiej prowadzonego od 2004 r., wykładowca Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

dr Petr Mach - polityk i ekonomista, były doradca prezydenta V.Klausa (2003-2007), lider partii Strana svobodných občanů, w latach 1999-2009 dyrektor think-tanku Centrum pro ekonomiku a politiku.

red. Marek Magierowski – publicysta „Uważam Rze”, autor licznych tekstów poświęconych współczesnej polityce europejskiej, w tym walce z kryzysem w UE.

prof. Aleksander Surdej – kierownik Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek „Team Europe" działającego przy przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Polsce.

dr Paweł Ukielski – politolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN, badacz czeskiej polityki.

red. Łukasz Warzecha – dziennikarz, komentator „Faktu”, były członek redakcji „Międzynarodowego Przeglądu Politycznego”.

dr Przemysław Żurawski vel Grajewski – wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, autor wydanych przez OMP książek Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii oraz Geopolityka-siła-wola.


Konferencja zorganizowana w ramach projektu Stworzenie forum współpracy polskich i czeskich ekspertów z obywatelskich instytucji tworzenia polityki europejskiej, współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum polsko-czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2012”.

 


Czeski partner przedsięwzięcia: Centrum pro Studium Demokracie a Kultury (Brno)

 

Additional information